Friday, October 5, 2012

FIDE October Rating List

FIDE rating list Oktober 2012
FIDE baru sahaja mengeluarkan rating list terbaru pada awal Oktober. Daripada senarai pemain Malaysia, terdapat 231 nama yang termasuk di bawah senarai "active list". Pemain negara dengan rating tertinggi ialah IM Mok Tze-Meng (2373), diikuti oleh IM Mashafizulhilmi (2355), FM Ronnie Lim (2324) dan IM Lim Yee Weng (2300). Dalam FIDE rating list yang terkini, ia turut memaparkan rating bagi Rapid dan Blitz.

Rating 10 Pemain Terbaik Malaysia